What We Do > Projects > Ongoing Projects > Increasing The Advocacy Capacities Of Women’s CSOs

Projects

Increasing The Advocacy Capacities Of Women’s CSOs

Bu proje, kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk kapasitelerinin artırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla, ilk hedef olarak öncelikle 40 STK ile savunuculuk stratejisinin oluşturulması konusunda bir atölye gerçekleştirilecek, sonrasında da bu atölyeye katılan STK’lar arasından 10 STK seçilip onlarla bir izleme ve danışmanlık süreci yürütülecektir. Projenin sonucunda kadın odaklı STK’ların savunuculuk stratejilerinin oluşturulması sürecine yönelik bir rehber ortaya koyulacaktır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise Müslüman kadınlara, özelde de Müslüman feminist kadınlara odaklanılacaktır. Bu aşamada Reçel Blog ile birlikte çalışılacak, öncelikle Reçel Blog bağlamında Müslüman kadınların gündemi kadın hareketi içerisinde yer alan STK’larla konuşulacak, bunun için İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da atölyeler gerçekleştirilecek, ardından da blog’un kendine yöntem olarak seçtiği yazı yazma/hikaye anlatımı metodu üzerine İstanbul ve Ankara’da toplamda dört adet atölye gerçekleştirilecektir. Bunun sonucunda ortaya çıkan tartışma ve metinlere Reçel blog’da yer verilecektir.